-

Suchy lód

-

-

-

BEZPIECZEŃSTWO

Suchy lód jako produkt naturalny, nietoksyczny i niepalny stosowany w małych ilościach do celów do których został przeznaczony, stanowi niewielkie zagrożenie dla człowieka, ale należy mieć świadomość ewentualnych zagrożeń wynikających z jego właściwości fizykochemicznych:

- NIE DOTYKAĆ SUCHEGO LODU GOŁYMI RĘKAMI oraz unikać innych bezpośrednich kontaktów suchego lodu ze skórą, które z racji na dużą różnicę temeratur zawsze prowadzą do poparzeń!!! W przypadku odmrożenia należy przemywać skórę letnią wodą, okryć jałowym opatrunkiem, w razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

- NIE WDYCHAĆ - wdychanie dwutlenku węgla w wysokich stężeniach wpływa niekorzystnie na układ oddechowy, działa dusząco i może prowadzić do bólu i zawrotów głowy. W przypadku bardzo wysokich stężeń może spowodować utratę przytomności, a w ekstremalnych przypadkach nawet zgon. W przypadku wystąpienia powyższych czynników należy usunąć osobę z miejsca zagrożenia i zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie lub zapewnić pomoc lekarską.

- NIE POŁYKAĆ - nigdy nie wkładaj suchego lodu do ust i nie połykaj go, ponieważ chłód i wzrost ciśnienia może być niebezpieczny i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń wewnętrznych! W przypadku połknięcia konicznie zapewnić pomoc lekarską!

- CHRONIĆ OCZY - kontakt suchego lodu z oczami może spowodować bolesne i trudnogojące się odmrożenia mogące prowadzić do utraty wzroku. W przypadku zaistnienia kontaktu należy natychmiast przepłukać oczy letnią wodą (około 10-15min), okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność i koniecznie zapewnić pomoc lekarza okulisty!

- TRZYMAĆ Z DALEKA OD DZIECI - wszelkie doświadczenia i zabawy z suchym lodem należy wykonywać pod nadzorem dorosłych, nie pozostawiać dzieci bez opieki z suchym lodem.

-