-

Suchy lód

-

-

-

SUBLIMACJA

jest to bezpośrednie przejście suchego lodu z fazy stałej w fazę gazową z pominięciem fazy ciekłej. Suchy lód w warunkach normalnych cały czas podlega sublimacji, aż do jego całkowitego przejścia w fazę gazową, dlatego należy mieć to na uwadze dokonując zamówienia.

Zakładając przechowanie/przewóz wytworzonego granulatu suchego lodu w zamkniętym opakowaniu styropianowym lub dedykowanym do tego celu pojemniku specjalnym wielkość sublimacji wynosi około 10-60% na dobę (w zależności od ilości suchego lodu, wielkości i rodzaju pojemnika, temperatury zewnętrznej itp.). Im mniej suchego lodu zostaje w pojemniku i czas od jego wytworzenia jest dłuższy tym wielkość sublimacji wzrasta.

Poniżej podano orientacyjne wielkości ubytku suchego lodu (granulat 16mm) w wyniku sublimacji, w ciągu pierwszej doby, przy założeniu przechowania w opakowaniu styropianowym dostosowanym do ilości suchego lodu i temperaturze zewnętrznej około 15-20 stopni C (tabela stworzona na podstawie obserwacji własnych):

UWAGA - prosimy pamiętać, że pozostawienie suchego lodu w niezamkniętym pojemniku spowoduje jego bardzo szybką sublimację np. 10 kg w otwartej przestrzeni wysublimuje całkowicie w ciągu 1-2 godz. !!!

-